VOC in India bibliography

My annotated collection on VOC in India started in 1988 and comprises nearly 450 titles. All Here I have grouped them on the various regions and on two interesting VOC employees. The last category gives interesting views from esteemed Indian historians about the Dutch presence. They include comparisons between the Portuguese, Dutch and British actions in India.
 
Bharoch/Surat/Gujarat
Chinsurah/ West Bengal
Cochin/Malabar
Coromandel (Sadras/Pulikat)
Ceylon
General
Haafner
Sichterman
Indian views

 
Bharoch/Surat/Gujarat

 

0087 – De remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh. Caland, Prof. dr. W. 1 st. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1929. xv + 127 pp, met foto en kaart.
KEYWORDS: Nederland in India; kolonialisme; VOC;
islam; jain; parsis; Broach; India.

NOTES: Van 1621 tot 1640 was Wollebrant Geleynssen de Jong koopman
van de VOC in Barhanpur, Broach en Surat. Het waarschijnlijke origineel is in het Rijksarchief no.2828),
de titel ontbreekt. Het is waarschijnlijk in 1625 geschreven door een klerk in Broach, de kanttekeningen zijn
van GdJ zelf, de slotirade is in of na 1631 toegevoegd. GdJ bleek niet alleen oog te hebben voor de handel, maar ook voor de godsdienst en de levenswijze van de verschillende godsdienstige groeperingen. Hij geeft net als zijn tijdgenoot Pelsaert een uitvoerige beschrijving van de indigo-bereiding. Verschenen als no. XXXI in de werken uitgegeven door de Linschoten Vereniging.

 
0104 – Pieter van den Broecke in Azie, deel 1. Coolhaas, W.Ph. 1st. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1962. 10 p. inleiding en 209 p. journalen.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; Nederland in India;
VOC; Surat; India.

NOTES: Nummer LXIII in de werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging schetst ons de Aziatische periode 1614-1629 van opperkoopman en later Directeur van de VOC in Suratte gedurende acht jaar: P.v.d.B. Talrijke brieven en rapporten van zijn hand zijn te vinden in het Algemeen Rijksarchief. Bij lezing van die stukken blijken een aantal eigenschappen: zijn slordigheid, zijn ijdelheid die hem regelmatig de werkelijkheid en zijn rol daarin te mooi deed afschilderen, zijn goedhartigheid cq slapheid, met daar tegenover zijn menselijkheid. Ook Aziaten laat hij in hun eigen waarde. Hij houdt van wijntje en trijntje, naast verslagen over handel noteert hij ook allerlei curiosa. Bij rampen in Indonesie en bij het stranden van zijn twee schepen bij Suratte blijkt hij niet tegen de situatie opgewassen. Kortom geen groot man met vele fouten, maar daarachter een “brave, oprechte, argeloze en hardwerkende man, die mij sympatiek is geworden” aldus Coolhaas.
0105 – Pieter van den Broecke in Azie, deel II. Coolhaas, W.Ph.

1st. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1962. 213 pp. met 5 gravures en 2 kaarten.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; Nederland in India; VOC; Surat; India.

NOTES: Nummer LXIV in de werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging geeft een vervolg op van den B.’s journalen uit deel 1.

 
0533 – De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindustan, 1620-1660. Santen, H.W. van. 1st. Krips Repro, Meppel, 1982. 289 pp. With map & plate. gloss,. bibliogr., index.
KEYWORDS:  geschiedenis; economie; indigo; katoen; Aurungzeb; Geleynssen de Jongh; VOC; Nederland in India; British Raj; Surat; Agra; Ahmadabad; Bharuch; Baroda; Gujarat; Hindustan; India.

NOTES: Proefschrift over de activiteiten van de VOC in de 17e eeuw beschrijft de handel op Noord-West India en de financiering van die handel. Ook de samenstelling van het import en export pakket en de verrichtingen van de VOC in de interregionale handel komen ter sprake. Beschrijft (p 20 e.v.) het conflict in de jaren 1648-1649 tussen de VOC enerzijds en Gujarati kooplieden en Mogol autoriteiten anderzijds over de beheersing van de tinhandel tussen Malakka en India; de handel op Perzie en de Rode zee (hfdst 2); de hongersnood van 1630-1631 en de gevolgen daarvan (3 + 5); de fraude van VOC dienaren met indigo (4).
0546 – Reis van den opperkoopman Wollebrandt Geleynsz. de Jongh van Soeratte naar Agra 1636 1637. Leupe. P.A. 1st. Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam, 1882. 22 pp + illustr. origineel journaal met vertaling. KEYWORDS: geschiedenis; Nederland in India; VOC; Surat; India.  

NOTES: De Jongh was gecommitteerd om de lijnwaadhandel te onderzoeken en de inkoop van indigo te bevorderen met als standplaats Agra. Op 26 December 1636 begon de reis vanuit Surat die op 11 maart 1637 in Fettepore eindigde. Van die reis bestaat buiten het Journaal een ander dat, behalve de dagelijkse voorvallen de merkwaardige bijzonderheid heeft, dat het met pentekeningen in de tekst is verlucht. Leupe leidt uit een
monogram af dat die gemaakt zijn door Abraham Janszoon Stein, een der assistenten die de Jongh op zijn reis naar Agra vergezelde.
0560 – Surat: City of dreams. Rahman M. India Today, New Delhi, 1991. 2 pp.
KEYWORDS: Surat; VOC; Nederland in India; artikel.

NOTES: In an article about this bustling city on the banks of the Tapti a seperate item under the heading “Heritage – Dismal decay” pays attention to the VOC heritage and the old Dutch graveyard. The reporter interviews antique dealer Rohit Vakil, who I met during my travels in 1989.

 

0638 – The Dutch in West-India. A study of mutal accomodation. Bos, Radwan, A. 1st. Firma KLM Private Ltd, Calcutta, 1978. Cloth, X,(2), 159 pp.
KEYWORDS: VOC; Gujarat; British Raj; Portugal; India; geschiedenis; handel; cultuur 

Chinsurah/West Bengal

 0548 – The East India Company and the economy of Bengal, from 1704 to 1740. Bhattacharyya, S. 2nd. Firma K.L. Mukhopahya, Calcutta, 1969. 232 pp + 2 maps.
KEYWORDS: geschiedenis; British Raj; VOC; Nederland in India; handel; Chandranagore; Chinsurah; Dacca; Hoogly; Kassimbazar; Murshidabad; Patna.

NOTES: History of the British East India Company in Bengal in the period when it had to fight with the Portugese, Dutch, Danes and French. Describes the development of the trade relations starting with the farman of 1717. The most formidable opposition to the English in the early stages came from the Dutch (p 71).”The enormous hold which the Dutch had established in the commerce of the Indies made them an object of imitation by other European Companies.” In Bengal the Dutch had prosperous centres of trade at
Chinsura, Kassimbazar and Patna. Alexander Hamilton, who came to Bengal in 1705-08, attested the prosperity of Chinsura, which he described as the “seat of the Dutch emporium.” He spoke of the large factory walled high with brick, the factors having a good many houses standing pleasanly on the riverside. After 1700 the Dutch began to fall rapidly behind. By the display of their wealth they managed to conceal for a long time the “rotten condition of the Company”.

 
0549 – Calcutta in the 18th century: Impressions of travellers. Nair Thankappan, P. 1st. Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1984. xv + 320 pp. + 15 illustrations.
KEYWORDS: geschiedenis; Charnock; British Raj; VOC; Nederland in IndiaCalcutta; Chandranagore; Chinsurah; Hoogly; Kassimbazar; Patna; Portugese; Serampore.

NOTES: Fifteen foreigners setting out in the 18th century to discover Calcutta. Queer acounts in their own language are reproduced verbatim. Has lots of references to the Dutch and other European efforts in this area. Alexander Hamilton, Father Matteo Ripa, John Burnell, John Mitchell, Edward Ives, John Henry Grose,. A voyage to Calcutta in 1761, Mrs, Nathaniel Kindersley, Admiral Stavorinus, Asiaticus (Philip Dormer Stanhope), William Mackintosh, Mrs. Eliza Fay, William Hodges, L,d, Grandpre, Thomas Twining.
0554 – The Mandarin at Chinsura: Isaac Titsingh in Bengal, 1785-1792. Boxer, C.R. 1st. Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut, 1949, Amsterdam. 28 pp., + 4 maps.
KEYWORDS:  geschiedenis; VOC; Nederland in India; British Raj; Fort Gustavus; Chinsurah; Bengalen; opium.

NOTES: A paper read to the Royal Asiatic Society and the Royal India and Pakistan Society, London, 10 February 1949. Boxer describes the social and cultural life of this Japanese specialist of the VOC, who became Director of the Bengal trade and Raad-Extraordinair van India. The standard of living of the Dutch was inordinately high. Titsingh established private friendship with two British  orientalists. The author describes the parties, the competition between the Asiatic Societies, money matters, the situation of addergebroed in the Dutch colony, the profitable opium trade of the VOC, Titsingh’s illegitimate son, and his heavy drinking. “… it was extraordinary that a community of a few thousand people drank over three million bottles of Madeira wine alone in a single year.”
Contains a picture of Fort Gustavus (Johannes Rach (?)1762, and a view of Chinsura from the river, reproduced
from William Hodges, Select Views in India, drawn 1770 -1783.

 
0556 – The Romance of an Eastern Capital. Bradley-Birt, F.B. 1st.  John Murray, London, 1906. x + 349 pp. + 28 b and w photographs and 1 map.
KEYWORDS: geschiedenis; British Raj; VOC; Portugezen; Mogol; Bengalen; Dacca; Tongi; Narayanganj.

NOTES: Britse beschrijving van Dacca tijdens de Raj toen er al sprake was van Partition of Bengal. Bevat hoofdstukken en interessante foto’s en hoofstukken over het land, the kingdom of Vikrampur, Sonargaon, de Mogol vorsten Shaistha Khan en Farrukh Siyar, de laatste dagen van Dacca als hoofdstad van Bengalen, het verval van de Mogol periode, Dacca onder British Raj, het Dacca van het begin van de 20e eeuw, de Europese aanwezigheid, inclusief de Hollanders op de plaats aan de rivier waar nu het Mitford Hospitaal staat en wat tocht-beschrijvingen naar Tongi and Narayanganj.
 0563 – Nikolaas de Graaf’s Reistogt langs den Ganges, van het jaar 1668 tot 1671. Nederlandsche Reizen. 1st. onbekend, 1784, Amsterdam. 20 pp. Contemp. wrp.
KEYWORDS: geschiedenis; VOC; Nederland in India; reisverhaal; Ganges; Cassimbazar; Patna; opium.

NOTES: Avontuur van wondheler De Graaf die voor rekening van de VOC kamer Hoorn in 1668 met het schp “de jonge Prins” naar Batavia voer. In 1670 wordt hij op tocht naar Bengalen gestuurd. Stroomopwaarts vaart hij de Ganges op en hij verblijft een paar maanden in het Hollandse kantoor in Hooghly. Nauwelijks  aangekomen in Cassimbazar wordt hem opgedragen door te varen naar Patna om de VOC directeur Jakob  Sanderus van een slepende ziekte te verlossen. Bovendien wordt hem verzocht plattegronden te maken van steden, paleizen, kastelen en andere merkwaardigheden onderweg. Met een lichte bark en twaalf roeiers, twee knegts, een kok en een schrijver (Kornelis van Oosterhof die in Patna moest blijven)vetrekt hij naar Murshidabad, Rajmahal, Munger (Mongor), waar hij gevangen genomen wordt door de gouverneur Mirsa-Mahomet. Op bevel van de Nabob van Patna wordt hij vrijgelaten. Aardige beschrijvingen onderweg en van Patna.
Note DJ: Probeer per boot zelfde tocht te maken en in woord en beeld vast te leggen!
0575 – List of inscriptions on tombs or monuments in Bengal – posessing historical or archeological interest. Wilson, C.R. 1st.  Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1896.  117 pp + index Calcutta, (118)-248 + index outside Calcutta.
KEYWORDS: geschiedenis; VOC; Nederland in India; West Bengalen;  Chinsurah; monumenten; Murshidabad.

NOTES: Bevat een gedetaileerd overzicht van alle grafmonumenten van alle Europese mensen die in West Bengalen zijn begraven, Engelsen, Nederlanders in VOC dienst, Denen, Fransen. Naast de Dutch Cemetary in Chinsura zijn er ook graven in Old Dutch Cemetary Kalkapur, Murshidabad, Old Dutch Cemetary at Karinga, Chapra. Daniel Lankheet (1775), Chief of the VOC vestiging ligt op de Engelse begraafplaats in Dhaka.

 
Cochin/Malabar

0027 – Afgoderye der Oost-Indische Heydenen(1672), opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Dr A. de Jong. Baldaeus, Philippus. 1 st. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1917.
85 p. inleiding + 236 p.origineel + 13 platen.
KEYWORDS:  geschiedenis; hindoeisme; Nederland in India; VOC; Moguls; Cochin; India.

NOTES: Belangrijke beschrijving van zeden en gewoonten door legerpredikant Baldaeus, die van 1654 tot 1666 het protestantisme verkondigde aan de heidenen in India. Hij geeft een ooggetuige verslag van de Malabar expeditie en het mislukte eerste beleg van Cochin door de Nederlanders. (Exemplaar uit het antiquariaat van Martinus Nijhoff dat ik zelf nog open moest snijden).
0060 – De Nederlanders in Kerala 1663-1701, de memoires en instructies betreffende het Commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jacob, H.K.’s (red.). 1 st.  ‘s-Gravenhage, Nijhoff, 1976. XC +437 pp.with loose folded map.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; VOC; Nederland in India;
Kerala; India.

NOTES: Alle memories van commandeurs en commissarissen uit de periode 1663-1701 van de V.O.C. in Malabar. Deze bronnenpublikatie behandelt bijna alle aspecten van de betrekkingen van de V.O.C. met Malabar. In de geschriften komen vaak eerst de geografie, politieke indeling, bevolking, zeden en gewoonten van Malabar aan de orde. Verder geeft de aftredende commandeur zijn opvolger inlichtingen over de politiek tegenover de Indiase vorsten, over het handelsbeleid en over het plaatselijk bestuur. Contains English summary – Rijks Geschiedkundige Publicatien, kleine serie 43.

 
0061 – The Dutch East India Company and Mysore. Lohuizen, J. van. 1 st. ‘s-Gravenhage, Nijhoff, 1961. VIII+205 pp. with 2 maps.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; VOC; Nederland in India;
British Raj; Cochin; Kerala; India.

NOTES: Aan de hand van brieven, resoluties uit het Rijks Archief beschrijft de auteur de positie van de V.O.C. in 1760, wanneer langzamerhand de positie in India verzwakt. De relatie met Haidar Ali (1762-1766), de Nair opstand in 1766, de verovering van Coorg en Calicut in 1773-1774, de oorlog met de Britten (1781-1783) en de relaties met Tipu Sultan (1784-1790) komen aan bod. Toen de Engelsen en Fransen hun concurrentie op handelsgebied verlegden naar de strijd om de politieke controle over grote delen van India was het met de Nederlanders snel gedaan.

 
0062 – Malabar and the Dutch. Panikkar, K.M. 1 st. Bombay, Taraporevala, 1931. XV+187 pp. with map. KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; VOC; Nederland in India; Cochin; Malabar;
India.

NOTES: A survey of the Dutch connection with Malabar, which may be said to begin with the capture of Cochin from the Portugese in 1663 and lingered on until the surrender of that place to Major Petrie in 1795, when the Dutch flag caesed to fly on the West Coast. The period is of special interest because it witnessed the fall of the Nayar power – a subject with which Mr Panikkar, as a member of the Nayar caste, is peculiarly competent to deal. He is one of that rapidly growing body of Indian scholars who have enriched the history of their country by illustrations from original vernacular documents. It is in this respect that his work is especially valuable: for these papers frequently throw an entirely new light upon controversies and episodes which are apt to be coloured by their presentation by foreign observers – from the foreword from sir Evena Cotton. *750
opies printed.

 
0071 – Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58.  Aalbers, J. 1 st. J.B.Wolters’U.M., Groningen, 1916. XI + 221 pp.,met 3 vouwkaarten (Ceylon en Suratte en 9 platen).
KEYWORDS:  kolonialisme; geschiedenis; VOC; Ceylon; Surat; Nederland
in India; India.

NOTES: Veroveringen van de Nederlanders van de kust van Malabar en Ceylon op de Portugezen door de grote expeditie onder leiding van de latere Gouverneur generaal Rijcklof van Goens. Hij werd in 1657 met een uitgebreide opdracht naar de Westerkwartieren gestuurd. Voor de samenstelling van het werk is voornamelijk gebruik gemaakt van stukken uit het Rijks Archief. De meeste stukken zijn als kopieen van originele brieven, rapporten, instructies jaar in jaar uit door de regering te Batavia overgezonden aan de Heeren van Zeventien. Bevat ex-libris van Dr. P.H. Pott.
0321 – De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar. Roelofsz, M.Antoinette P. 1st. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1943. 396pp. with 13 illustrations and 3 maps (waterstained).
KEYWORDS:  geschiedenis; kolonialisme; Nederland in India; VOC;
Malabar; Cochin; Quilon; India.

NOTES: Gebaseerd op uitgebreid onderzoek in VOC bronnen aanwezig in het Algemeen Rijksarchief besteedt deze studie aandacht aan de handelspenetratie van de Nederlanders naast de eigenlijke militaire verovering van de kust van Malabar, waar peper het voornaamste produkt was. Hier lag het kernpunt van de Portugese macht die na een 70 jarige strijd in 1662 beslecht werd in Nederlands voordeel. Het boek beschrijft de periode 1663 -1795, het jaar van vertrek van gouverneur Rijcklof van Goens. Hij beschrijft ook de nijd en afgunst tussen de z.g. “vrunden” Nederlanders en Engelsen en constateert dat van Engelse zijde het Nederlandse aandeel in de Westerse kolonisatie van Voor-Indie lang verwaarloosd en onderschat is geweest. Foster en Moreland hebben daar een eind aan gemaakt. Verschenen als deel 4 in Verhandelingen van het Koninklijk Inst.voor de taal-, land- en volkenkunden van Ned. Indie.
Bevat ex libris van W. Rosier.
0633 – The Dutch in Malabar, A translation of selections nos 1 and 2, with introductions and notes. Galetti, A. Van der Burg A.J., Groot, P. reprint 8vo, cloth with plates, X, 270 pp, Selections form the records of the Madras Government. Usha Publications; New Delhi, 1911.
KEYWORDS: VOC; Geschiedenis; Malabar; Cannanore; Cochin;
Tuticorin; Stein van Gollenesse; Moens; Canter Visscher; Wagenvoort

 
0637 – Dutch hegemony in Malabar, and its collapse (1663-1795). Poonen, DR. T.I. 1e dr. University of Kerala, Trivandrum, 1978. (16), 238 pp.
KEYWORDS:  VOC; Malabar; Kerala; Cochin
Coromandel

0063 – De open-deure tot het verborgen heydendom. Rogerius, A. 1 st (1915 Linschoten-Ver). ‘s-Gravenhage, Nijhoff, 1915. XLIV+233 pp. Or. gilt.cloth.
KEYWORDS: geschiedenis; hindoeisme; kolonialisme; VOC; Nederland in India; Coromandel; India.

NOTES: Uitgegeven door W. Caland, Linschoten-Vereniging X. Van 1632 tot 1642 verbleef R. als predikant in Paliacatta en verzamelde een wereld beroemde kennis over het hindoesme, de brahmanen.”It is still, perhaps, the most complete account of S.Indian Hinduism, though by far the earliest”, aldus de beroemde kenner van Voor-Indie A.C. Burnell in 1898. Volgens Terpstra vertelt het eerste gedeelte van leven en zeden der brahmanen. Hij behandelt o.a. de kastenindeling, de leefwijze en bezigheden der brahmanen, hun huwelijksgebruiken, opvoeding en de weduwenverbranding. Het tweede deel over de godsdienst is veel belangrijker. De verschillende goden, de schepping der wereld, de menselijke ziel, pagoden, beelden, feesten, zonde vergeving, heilige plaatsen, de toestand der mensen in het hiernamaals en vele andere onderwerpen komen erin te sprake. Het ontbreekt de calvinist niet aan kritiek, maar het is een verborgen mijn, een eerste rangs bijdrage aan de wetenschap, in 1663 in Duits, in 1670 in Frans vert.
0070 – De vestiging van de Nederlanders aan de kust van Koromandel.  Terpstra, H. 1 st. M. de Waal, Groningen, 1911. XII + 207 pp. + kaart.
KEYWORDS: geschiedenis; Nederland in India; kolonialisme;
VOC; Madras; Coromandel; India.

NOTES: Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Groningen. Beschrijft hoe onze voorouders op Koromandel (in de Madras Presidency) vaste voet kregen en welke de omstandigheden waren, waaronder ze in dienst van de VOC moesten werken. Het beschrijft het ontstaan tot aan 1610, toen de handelsbetrekkingen aan de kust zo belangrijk waren geworden dat er een algemeen hoofd moest worden aangesteld in Paliacatta.

0541 – Memoir on the Malabar Coast, composed in year 1743 A.D. Stein van Gollenesse, J.V. Dutch Records, No. 1. Madras Government Press, Madras, 1908. folio, (6), 38 pp.
KEYWORDS: gechiedenis; Nederland
in India; VOC; Malabar; Madras; India; gedenkschrift.

NOTES: In het archief van Madras berusten vele oude Holllandse gedenkschriften, brieven en offciele stukken, gedagtekend van 1664 tot 1825. In begin deze eeuw werd ter plekke een lijst samengesteld met korte overzichten van de 1632 stukken die de Hollanders achter hadden gelaten (Press list). Sommige van deze geschriften waren zeer beschadigd en bijna onleesbaar geworden. Op verzoek van de Hollandse regering te Batavia werden enige dezer handschriften gekopieerd. Dit gedenkschrift of memorie van Stein van Gollenesse (Commandeur op de Malabaarsche kust van 1734 tot 1743) voor zijn opvolger Reinicus Siersma is gekopieerd door Rev A. J. van der Burg en in 1908 als Dutch Record No 1 uitgegeven in het Nederlands in Madras (No. 371 in Press List).

0542 – Memoir Written in the Year 1781. A.D. Moens, Adriaan. Dutch Records No. 2. Madras Government Press, Madras, 1908. folio, 4 + 217 pp.
KEYWORDS: geschiedenis; Nederland in India; VOC; Thomas
christenen; Malabar; Madras; India; gedenkschrift.
NOTES: No.2 in de Dutch Records serie uit Madras (zie ook 546 Stein van Gollenesse). Dit is het door Rev P. Groot, s.s.j. gemaakt officiele afschrift van het Oorspronkelijke Gedenkschrift dat Adriaan Moens op 18 April 1781 voor zijn opvolger achterliet. Moens was Buitengewoon lid van de Hoge Raad in Batavia, Gouverneur en Directeur van de Malabaarse kust, Canara en Wingurla. Bevat uitgebreide beschrijvingen van koningen, inwoners, specerijen, zeden en gewoonten.
Bevat onder meer verslag van een onderzoek van Moens naar oorsprong en voortgang naar de Thomas chhistenen, Roomse Christenen en Joden “uit liefhebberij en zo nu en dan in mijn snipperuurtjes gedaan” zegt Moens in zijn voorwoord.

608 – Opkomst, bloei en ondergang van de VOC-loge in de koninlijke stad Golconda, 1661- 1691. Moerman, Janelle en Moerman Jacques. 1e dr. onuitgegeven. Moerman, Schipluiden, 1994. 29 pp + noten en bronnen. KEYWORDS: VOC; Golconda; Daniel Havart.

Notes: Onderzoek uitgevoerd in het kader van het werkcollege “Nederlanders in India (1600-1800)” gegeven door Jos Gommans in leiden, waar ik een dia lezing “VOC in India” heb gehouden. De Moermannen vonden in de VOC archieven het bewijs dat het boek “Open ondergang vam Coromandel”, uit 1693Daniel Havart een hoogst betrouwbare bron is voor de geschiedenis van de Nederlandse aanwezigeid aan de kust van Coromandel.

Ceylon

0298 – Jan Kompenie as Schoolmaster, Dutch Education in Ceylon 1690 -1795. Goor van, Dr. J. 1st. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1978. (VII)+205 pp. With 5 maps & illustrations.
KEYWORDS: geschiedenis;
onderwijs; Nederland in India; VOC; Kandy; Sri Lanka.

NOTES: Describes the V.O.C as landowner in Ceylon in the context of the strong Portugese (catholic) heritage on the island. With two seminaries the Dutch tried to breed a Dutch friendly local elite: Chetti families (Tamils) became clergymen, the Buddist Singalese became administrators. Jan Kompenie changed catholic churches in rural Ceylon into protestant schools. Village schoolteachers did not only teach, but also kept records of local VOC staff for tax reasons. The reports of the visiting clergymen contain valuable information on education, christianity, buddhism and the reaction of the population. At the end of the Dutch period 300,000 local Protestants were registered, more for worldly than religious reason. Christian education had greater influence on formation of a part of the elite and alfabetisation in the rural areas, than on the membership of th Dutch reformed church. N0 34 in the Hist. Studies, Inst. der Geschiedenis , der Rijks Universiteit Utrecht.

0303 – The Dutch power in Ceylon, 1602 – 1670. Pieris, P.E. 2nd impression. Curzon Press/Barnes & Noble Books, London/New York, 1953. 292 pp.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; Nederland in
India; VOC; Sri Lanka.

NOTES: 214 documents relating to the the rise of the Dutch power in Ceylon edited from translations at the Indian Office in London by Mr D’Engelbronner and Madame Grandinet from copies of the original documents preserved in The Hague. They accurately recount the efforts made by the Dutch to drive out the Portugese and to secure the Ceylon trade. They did not at first contemplate territorial occupation but sought only to secure a foothold on the coast; nevertheless they were slowly drawn into a process of aggrandisement and occupation. The documents are printed in full and linked by commentary and notes.

0072 – Francois Valentijn’s Description of Ceylon. Valentijn .F, translated and edited by S. Arasaratnam. 1st, Second Series no. 149. he Hakluyt Society, Londen, 1978. XV+395 pp, met 12 illustraties en een kaart. KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme;
VOC; Nederland in India; Ceylon.

NOTES: Vertaling in het Engels van Valentijn’s vijfde deel van zijn Oud en Nieuw Oost-Indien (1726). Dit deel van het standaardwerk behandelt de nederlandse verovering van wat nu Sri Lanka is. Het is zowel een aardijkskundig handboek, een anthropologische studie, een geschiedenis boek over Ceylon, en een van de meest informatieve geschriften.

0540 – Changing face of Colombo (1505-1972). Covering the Portugese, Dutch and British periods + Views of Colombo 1518 – 1900 by Ismeth Raheem. Brohier, R.L., 1st. Lake House Investments, Colombo, 1984. xv+92 pp. with 6 folding plans and 22 plates (views).
KEYWORDS: geschiedenis; VOC; British Raj; Portugal; Nederland in India; Colombo; Ceylon; kaarten; fotos.

NOTES: History of Colombo during the last 5 centuries, with first the Portugese era 1505 -1656, the Dutch takeover 1656 -1658, the Hollander’s Colombo 1656 -1796 and the British period. Contains facsimile of Dutch maps from 12 May 1656 following the takeover of the city by directeur-generaal en opperbevelhebber Gerard Hulft, and 1732. According to Weijnaerdts van Resandt Hulft died during the battle on 10 April 1658. His body was buried in the church in Galle and later put in a tombe in Colombo. Brohier reports that Hulft took residence on a hillock overlooking the city which still bears his name Hulftsdorp (see plates 3 and 4 line engravings from Francois Valentijn 1695 – 1714 of the Residence of the Dutch Governors (which was converted to a church by the British in 1804) and plate 5 line engraving from drawing by Arent Jansen (1735 -1737). Plates 6 -8 alsohave engravings from the Dutch Period.

0565 – The Dutch Forts of Sri Lanka. The Military Monuments of Ceylon. Nelson, W.A. 1st. Canongate, Edinburgh, 1984. x1v + 152 pp. + 10 maps and 64 ills. Bibilogr., Index.
KEYWORDS: geschiedenis; forten; VOC; Ceylon; Colombo;Kalutara; Negombo; Kalpitiya; Galle; Matara; Tangalle; Hambantota; Katuwana; Jaffna; Hammenhiel; Elephant Pass; Mannar; Batticaloa; Tricomalee.

NOTES: Of all the forts in the East by the European colonial powers in the 16 and 17th century the ring of Dutch forts in Sri Lanka are the few to survive. They were the chief export product of the Dutch to Ceylon, the Scottish author argues, for they were copybook patterns of fortifications then going up all over Europe. In all, they numbered close on forty and varied from large peninsular walled towns to small guarded posts at watercrossings. Their designs were clever, ingenious and varied. Astonishing as are the forts, even more astonishing is that they are allmost unknown outside Sri Lanka. The author present a unique combination of his own written and photographic records, made in Ceylon over a period of five years, and his subsequent historical research and reconstruction. Foreword by Prince Bernhard.
0583 – Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Wagenaar, L. 1st. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1994. 248 pp. + tientallen afbeeldingen.
KEYWORDS: VOC; Nederland in India; Ceylon; Galle; geschiedenis.

NOTES: Zeer gedetailleerde en rijk geillustreerde beschrijving van de Hollandse koloniale samenleving in de stad Galle, aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.

General

0028 – Naar de Indische wonderwereld, met Jan Huyghen van Linschoten. Balen W.J. van. 1 st. NV Amsterdamsche Boek- en Courant Maatschappij, Amsterdam, 1952. 211 p.
KEYWORDS: geschiedenis; Nederland in India; VOC; reizen; Goa; India.

NOTES: Beschrijving van leven en reizen van Jan Huyghen (van het lied …in de ton….) naar de Oost, schrijver van het vermaarde “Itinerario, Voyage ofte Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien (1596)”. Dat werk werd lang na zijn dood in 1611 nog als standaard werk gelezen in het Frans, Engels, Duits en Latijn. In zijn nagedachtenis werd in 1908 de Linschoten Vereniging in Den Haag opgericht, die als doel heeft de gedenkwaardige reizen onzer voorouders onder de aandacht te houden. Het onderhavige boekje is dan ook uitgebracht in de serie “Die grootste van dit Volck – Leven en werken van grote Nederlanders”.

 
0059 – Journaal van Dircq van Adrichem’s hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb,1662. Adrichem, D. van. 1 st (Linschoten Vereniging). ‘s-Gravenhage, uitgegeven door dr. A.J. Bernet Kempers, Nijhoff, 1941. XX+275 pp. with 1 map and 22 plates.
KEYWORDS: geschiedenis; Mogols; VOC; Nederland in India; kolonialisme; India.

NOTES: Van Mei tot December 1662 volbracht Dircq van Adrichem het eerste gezantschap voor de VOC naar de Groot-Mogol Aurangzeb. In zijn dagregister spelen Delhi,Agra, Ahmadabad en Surat een belangijke rol. De directeur van de factorij Surat had de opdracht de vorst door geschenken tot het verlenen van de voor het voeren van de handel onmisbare bevelschriften (“farman”) van de VOC te bewegen. Uitgave van de Linschoten Vereeniging no 45.
0064 – De geschriften van Francisco Pelsaert over Mughal Indie, 1627. Kroniek en remonstrantie. Pelsaert, F. 1 st . 1979. Linschoten-Vereeniging LXXXI). ‘s-Gravenhage, Nijhoff, 1979. VI+361 pp. waarvan 58 pp inleiding, with 2 maps + 2 plates.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; VOC; Mogul; Nederland in India; Agra; India.

NOTES: Uitgegeven door D.H.A. Kolff en H.W van Santen als no LXXXI in de werken van de Linschoten Vereeniging. de Antwerpenaar P. heeft zes jaar in Agra voor de VOC gewerkt en veel voor de indigohandel gedaan. In de eerste tien hoofdtukken geeft P. handels informatie gerangschikt naar landstreek behandelt hij de voor de VOC belangrijke produkten, vooral indigo (inkoop in Agra) en specerijen (verkoop. In het tweede deel geeft hij een beschouwing van de Mogul periode in de jaren twintig van de zeventiende eeuw, waarin onderwerpen als de staatsvorm en de persoon van Jahangir, verschillen tussen arm en rijk, hindoeism, islam en huwelijksgewoontes levendig beschreven worden.

0213 – Compagniebescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indie en op Ceylon, Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld. Kan van, Mr. J. 1st. G. Kolff &
Co, Batavia, 1931. 253 pp.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme;VOC; Nederland in India; Calcutta; Chinsurah; Patna;Cochin; Madras; Tutticorin; India; Sri Lanka.

NOTES: Drie maanden lang spitte Van Kan in India en Sri Lanka in daar aanwezige Nederlandse bronnen om die te ontsluiten voor rechtsgeschiedenis en waarschijnlijk ook om te proberen er zoveel mogelijk van in Nederlandse handen te krijgen, wat voor een belangrijk deel is gelukt. Via Batavia zijn vele bundels uiteindelijk terecht gekomen in het VOC archief in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Van Kan beschrijft minitieus zijn vondsten in de archieven, een deel ervan moet er nog steeds zijn, b.v. in het archief van de Goethals India Library van het St Franscus Xavier College in Calcutta. Het Malabaars VOC archief eerst te Cochin en later te Calicut (nu mogelijk in Ernakulam) is het best bewaard gebleven.

0353 – Europe and the Indies, the era of the companies 1600 – 1824. Smith, Betty, Bastin, J. and Lim, H.K. KEYWORDS: geschiedenis; British Raj; kolonialisme; Nederland in India; VOC; India.

0400 – De Nederlanders in Voor-Indie. Terpstra, Dr. H. 1st. P.N. van kampen & Zoon, Amsterdam, 1947. 205 pp. met 15 afbeeldingen en 5 schetskaartjes.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; Nederland in India; VOC; Surat; Baroach; Calicut; Cochin; Quilon; Negapatnam; Chinsurah; Koromandel; Malabar; Bengalen;Gujarat; India.

 NOTES: Beschrijft de rol van Nederland in het gebied van Voor-Indie en wat de energie onzer voorouders in de 17e eeuw wist tot stand te brengen. T. beschrijft hoe de Hollanders handel dreven, welke betrekkingen zij onderhielden met de inlandse vorsten, hoe hun houding was op cultureel en religieus gebied. Ons gezag oefenden wij niet uit als ethische politici, maar de gematigdheid en de verdraagzaamheid kenmerkte de Hollandse kolonisten. Alle bekende namen passeren de revue en de avonturen in het rijk van de Groot-Mogol (Gujrat), de vechthoek (de Malabar kust) en “de vette weyde” (Bengalen). T. staat uitgebreid stil bij onze nalatenschap in de vorm van kerkjes, loges en graftombes en de overvloed aan documenten. Hij haalt zowel Wagenvoort als Panikkar aan over de blijvende invloed. Bevat de laatst bekende foto’s van VOC overblijfselen.
0401 – Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie. Terpstra, Dr. H. 1st. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1940. 189 pp +14 afbeeldingen en 3 kaarten.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; Nederland in India; VOC.

NOTES: Monografie in de serie Patria vaderlandse cultuurgeschiedenis over de VOCin de ogen der vreemdelingen, met de strijd om het bestaan (de reis van Johann Verken), op zoek naar goud (de reis van Elias Hesse, de Compagnie als grote mogendheid (de reizen van Martin Wintergerst) en een analyse van de journalen, schrijvers en publiek. Behandelt vooral Indie.

0420 – Journaal van J.J. Ketelaars’s hofreis naar den Groot-Mogol te Lahore 1711 – 1713. Vogel, J.Ph. 1st. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1937. 128 p. inleiding + 326 p. journaal met 30 afbeeldingen en 1 kaart. KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme;
Nederland in India; VOC; Mogols; Surat; Punjab; India; Pakistan

NOTES: Nummer XLI in de werken van de Linschoten-Vereniging beschrijft Vogel aan de hand van uitgebreid bronnen onderzoek de merkwaardige hofreis van Joan Joshua Ketelaar, die als gezant van de VOC in Lahore de hoofstad van de Punjab zijn opwachting maakte bij de Groot-Mogol Bahadur Shah. Na de plotselinge dood van deze vorst kon K. de strijd om de troon tussen de vier zonen van dichtbij gade slaan. Na de overwinning van de oudste prins Jahandar Shah trok hij met het keizerlijk leger naar Delhi in de heetste tijd van het jaar. Vandaar reisde hij terug naar het VOC hoofdkantoor in Suratte met de ten kost van veel moeite verworven “firmans” of gunstbrieven, die bij aankomst aan de kust waardeloos bleken te zijn geworden ten gevolge van Jahandar Shah’s nederlaag en dood.

0436 – De imperio magni Mogolis sive India vera commentarius. E variis auctoribus conjectus. Laet de, J. (ed). 1 st. -, Leiden, 1631. pp viii,285,xvi, engraved title, originele leren band.
KEYWORDS: geschiedenis; VOC; Nederland in India; India; Mogols.

NOTES: Eerste editie van ‘a complete gazetteer of Jahangir’s India’ samengesteld door een directeur van de VOC.

0449 – Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655 – 1657. Blusse,L. and Falkenburg, R. 1 st. Stichting VOC publicaties, Middelburg, 1987. 100 pp (30 pp transcriptie) + 81 kleuren foto’s en 46 zwart/wit foto’s. KEYWORDS: reisverhaal; VOC; kolonialisme; China.

NOTES: De sinoloog historicus dr. L. Blusse ontdekte enige jaren geleden in Parijs dit reisverslag van Johan Niehof, hofmeester van een gezelschap van 16 personen, dat in 1655 per trekschuit Canton Peking deed om daar te onderhandelen over een vrijhandelspost voor de VOC in China, onder leiding van twee opperkooplieden Pieter de Goyer en Jacob Keyzer. Blusse verzorgt een bewerking van het originele reisverslag en geeft in twee essays de historische waarde en context aan. De kunsthistoricus dr. R.L. Falkenburg geeft in een rijk geillustreerd essay de gevolgen aan van het reisverslag voor de beeldvorming van China in Europa.
Carolijn Visser in NRC Handelsblad 27 augustus 1988 reisde de roerende schetsen van Niehof na onder de titel Oud jaagpad langs Parelrivier.

0451 – Voortrekkers van Oud-Nederland. Uit Nederlands geschiedenis buiten de grenzen. Dekker, F. 1 st. L.J.C. Boucher, Den Haag, 1938. 404 pp. + 176 platen.
KEYWORDS: geschiedenis; VOC; Nederland in India; kolonialisme; Chinsurah; Malabar; Madras; Surat; Cochin; India; Ceylon.

NOTES: Twee hoofdstukken in deze studie slaan op Voor Indie (42 pagina’s) en Ceylon (32 pagina’s. Zij geven zeer gedetailleerde beschrijving van het Nederlandse erfgoed in die gebieden, inclusief foto’s. Onder meer Cochin, Chinsurah, de VOC luitenant De Lannoy die 37 jaar voor de lokale mahajaradja tegen Nederlanders, Engelsen en Portugezen vocht, en wiens naam in Malabar “Istach” nog steeds geeerd wordt.

0452 – In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan. Wagenvoort, Maurits. 1st. C.A.Mees, Santpoort, 1929. 152 pp, + 1 kaart en 42 foto’s.
KEYWORDS: cultuur geschiedenis; British Raj; VOC; Nederland in India; kolonialisme; Negapatnam; Cochin; Chinsurah; Surat; Bengalen.

NOTES: Klassieke reisbeschrijving waarin de auteur verhaalt over zijn speurtochtin India naar de overblijfselen van ruim 150 jaar Nederlandse aanwezigheid via de VOC en naar de aard van volk en land. Twee jaar lang duurde zijn reis via Oud Hollandse kerkjes, begraafplaatsen en overblijfselen van loges in Bombay, Surat, Baroach, Ahmmadebad, Agra, Patna, Cassimbazar, Calcutta, Chinsurah (incl foto van het inmiddels afgebroken NH kerkje), Golcondo, Palicol, Pulicat, Sadras, Madras en Kochin. Hij vergelijkt regelmatig het Britse bestuur met dat van de Nederlanders en verlaat het land lyrisch over de “heldentijd” van twee eeuwen strijd tussen beide naties in dit wonderschone land.
Auteurs als Terpstra, Dekker, Van der Sleen leunen in hun latere studies allen op deze klassieker.

0454 – Europe and the Indies, the era of the Companies 1600-1824. British Broadcasting Corporation. 1st. British Broadcasting Corporation, London, 1970. 40 pp. with 36 illustrations and 3 maps.
KEYWORDS: geschiedenis; British Raj; architectuur; schilderkunst; Mogol; Nederland in India; VOC; Surat; Cochin; Madras; Calcutta; Hoogly; India; Sri Lanka.

NOTES: This book accompanied a BBC Radio series and exhibition at the Victoria and Albert Museum. It provides a summarised account of the political and economic background of the era of the Companies in the Indies and analysis the artistic interchange between the two continents. Contains: The era of the Companies by John Harrison, Political chronology by Betty Smith et al, Art as merchandise by John C. Irwin, Indo-European architecture by John Lowry, British painting in India by Mildred Archer, The European impact on Mughal art by Robert Skelton. Especially the political chronology and maps of trade in 1650, European power in the Indies 1708 and 1824 contain useful information. Although the bias is English the Portugese, Dutch, Danish and French Asian presence get a fair treatment.

0455 – India Trade under the Danish Flag 1772-1808. European enterprise and Anglo-Indian remittance and trade. Feldbaek, Ole.1st. Scandinavian Institute of Asian Studies, Odense, 1969. 359 pp.
KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; VOC; Chinsurah; British Raj; Tranquebar; Serampore; Danish in India; India.

NOTES: Author studied Danish India records and demonstrates that English and Anglo-Indian trade and capital in the late 18th centrury to a large extent worked under cover of the Danish flag. The many-sided activities carried on under the Danish flag – and under the flags of France, Holland, the United States of America, the Roman Empire and several Italian states- were important elements in the rise of British in India in the late 18th century.


0482 – Nederlanders Overzee – De eerste vijftig jaar 1600-1650. Blusse, Leonard & de Moor. Jaap. 1st. Uitgeverij T.Wever B.B., Franeker, 1983. 256 pp +154 illustraties.
KEYWORDS: geschiedenis; VOC; kolonialisme; Nederland in India; Surat; Coromandel; Malabar; Ceylon; India.

NOTES: Naar aanleiding van de Veronica serie Nederlanders Overzee in samenwerking met de Stichting CNO samengesteld boek over de eerste 50 jaar van de VOC in de Gouden Eeuw. Bevat een hoofdstuk over de Westerkwartieren en Indische Oceaan onder meer over Pieter van den Broecke in Surat en Francisco Pelsaert in Agra, de kleedjes van Coromandel, het dagelijkse leven in India, de oorlog in Malabar, de verovering van Ceylon.
 

0491 – Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren (….) III. deel, behelzende den tegenwoordigen staat van de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het eigentlyke India, of het Ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel en het eiland Ceilon. Salmon, T. & M. van Goch. 1st. Isaak Tirion, Amsterdam, 1731. (X)+680+ (8) pp. with engraved title, 2 fold.maps,7 fold.plts,3 plts all engr. Contemp.vellum.
KEYWORDS: geschiedenis; mogols; kolonialisme; Nederland in India; VOC; British Raj; Malabar; Koromandel; India; Ceilon.

NOTES: Nog in zeer goede staat verkerend exemplaar van de geschiedenis, mensen, kleding, zeden, wetten, gewoonten, godsdienst, regering, kunsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, ziektes, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlijke historie dienende, eerst in het Engels beschreven door Salmon, Vertaald en< “merkelijk vermeerderd” M. van Goch M.D. Het werk bevat zes uitgebreide hoofdstukken en een register. Het bevat een boodschap van de drukker. Isaaak Tirion was boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1731. Met Privilegie. Band en papier zijn nog gaaf .

0536 – Itinerario, Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579 -1592. eerste stuk. Linschoten, Jan Huygen van , Ed. Kern,prof. dr. H. and Terpstra, Dr.H., 2e druk, herzien door Dr. H. Terpstra. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1955. xcv1 + 163 pp., met portret en 15 platen.
KEYWORDS: geschiedenis; Nederland in India; VOC; kolonialisme; Malabar; Bengalen; Chittagong; India; Ceylon.

NOTES: Nieuwe bewerking van de reizen van de Nederlandse Colombus naar alle windstreken. Zijn geschriften bevatten de eerste observaties over cultuur, godsdienst, handel van de inheemse bevolking in Portugees Indie. Aan de orde komen onder meer Malabar, Bengalen (het 17e Kapittel) inclusief Chittagong en Ceylon. Heruitgeven zijn de schitterende kaarten en afbeeldingen van Van Linschoten. De bibliografie is van W. Nijhoff. Nummer LVII in de Werken uitgegeven door de Linschoten Vereeniging.

0537 – Itinerario Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579 – 1592, tweede stuk. Linschoten, Jan Huygen van, Ed. Kern, prof.dr. H. en Terpstra, dr. H., 2e druk, herzien door Dr. H. Terpstra. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1956. xv + 183 pp. met 17 platen.

KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; Nederland in India; VOC; specerijen; handel; indigo; Goa; Cochin; Gujarat; India.

NOTES: Omvat kapittel 33 tot en met 91 van de beschrijving van zeden,gebruiken,dieren, specerijen in India door Jan Huygen van Linschoten. Opgetekend tijdens zijn reis die de grondslag legde voor de handelsposten van de VOC vanaf 1602. Hij< ondernam die reis in de periode dat de Portugezen nog met moeite sommige plaatsen van hun Aziatisch rijk in bezit konden houden. De tekeningen van Van L.omvatten onder meer: bruiloft van Brahmanen, een suttee, schepen voor Cochin, het hof van de koning van Cochin, de Malabaren en Moren van Cannanor, pagodes, vruchten en bomen. Nummer LVIII van de Werken uitgegeven door de Lischoten-Vereeniging.

0538 – Itinerario Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579 – 1592, derde stuk. Linschoten, Jan Huygen van, Ed. Kern, prof.dr. H. en Terpstra. 2e druk, herzien door Dr. H. Terpstra. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1957. xvi + 190 pp., met 4 platen en 6, kaarten + biliografie + indexen.

KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; Nederland in India; VOC; Portugal; Goa; Cochin; India.

NOTES: Omvat Capittel 92 tot en met 99 van de reis van Van Linschoten, waarvan 60 pagina’s over allerlei gebeurtenissen van Engelsen, Portugezen en lokale heersers in India tijdens zijn residentie aldaar. Het was een rumoerige tijd waarin de Portugese invloed op de Indiase kusten afnam en de Engelsen en Hollanders probeerden vaste voet in India te zetten. Bevat ook een bijlage over munten, gewichten en maten die in Goa in gebruik waren in Linschoten’s tijd. Een van de zes door hem gemaakte kaarten omvat het Indische subcontinent. Nummer LX van de Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.

0539 – De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azie. Wijnaendts van Resandt, W. 1st. Uitgeverij Liebaert, Amsterdam, 1944. 316 pp. with folded map.

KEYWORDS: geschiedenis; VOC; Nederland in India; Bengalen; Malabar; Coromandel; Ceylon.

NOTES: Deze studie in de Geneaologische Bibliotheek (no. 2) bevat gedetaileerde biografische en geneaologische gegevens van ongeveer 300 VOC gezagdragers buiten Indie.Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door enige historische mededelingen en de daarin gevestigde comptoiren. Bengalen: hoofdkantoor Pipely (Orissa) van 1627 – 1635, daarna Houghly tot 1656, daarna Chinsurah, bijkantoren te Cassimbazar, Patna, Decca, Ragiemahol, Bellasore en Bernagore; Malabar en Coromandel.

0561 – Aziatische Omzwervingen: Het levensverhaal van Jacques de Coutre, een Brugs diamanthandelaar 1591 – 1627. Verberckmoes, Johan, Stols, Eddy. 2nd. EPO, Berchem, 1989. 287 pp. + 7 kleuren en 6 zwart wit platen.

KEYWORDS: geschiedenis; Portugal in India; VOC; handel; Malakka; Siam; Goa; India; Mogol.

NOTES: Diamanthandelaar, spion? Le Coutre laveerde ruim 30 jaar handig tussen dePortugezen en Hollanders in Azie. Via Lissabon trok hij door Siam, India, Maleisie en het Nabije Oosten. Maleise zeerovers, weduwenverbrandingen, intriges aan het hof van de Grootmogol, de beeldes aan de penissen, dansende tempelhoeren, olifantengevechten en leeuwenjachten. Jacques vertelde zijn levensverhaal aan zijn zoon Escaban die het in het Spaans de kwaliteiten meegaf van een picareske roman. Zijn werk situeert zich tussen de al te fantasierijke ‘Peregrinacao’ van de Portugees Fernao Mendes Pinto en het droognuchtere’Itinerario’ van de Nederlander Jan Huyghen van Linschoten. Manuscript en bijbehorende stukken werden voor het eerst gelokaliseerd in Madrid en Lissabon in 1969 – 1971.

0576 – Two Monsoons. Wilkinson, T. 1st. Gerald Duckworth & Co Ltd, London, 1976. xiv + 240 pp, incl. tekeningen en index.

KEYWORDS: geschiedenis; monumenten; British Raj; VOC.

NOTES: Review of 350 years of European influence in India in terms of epitaphs and monuments left behind in Indian cemeteries. Contains one chapter on all other Westerners, including the Dutch in Chinsura. The author is the founder of the association of Friends of European cemeteries in India, Pakistan and Bangladesh.

0604 – VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azie ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie. Bethlehem, J, en A.C. Meijer (red.). 1e dr. Schiphouwer en Brinkman; Ansterdam; 1993. vii + 144 pp. 16 afbeeldingen. met index.

KEYWORDS: VOC; Nederland in India; Kolonialisme; congres bundel.

NOTES: bevat de teksten van de lezingen die gehouden werden in september 1987 tijdens het VOC-congres in Middelburg: J. van Goor, Handel en wetenschap; C.A. Davids, Navigeren in Azie – De uitwisseling van kennis tussen Aziaten en nagivatie personeel bij de voorcompagnieen en de VOC, 1596-1755; K. van Berkel, Een onwillige mecenas? De rol van de VOC bij het natuurwetenschappelijk onderzoek in de zeventiende eeuw; C. van Dijk, De VOC en de kennis van de taal- en volkenkunde van insulair Zuidoost-Azie; Margot Massey, Engelbert Kaempfer (1651-1716). Kroniekschrijver van de Edo-periode; Franq Lequin, Isaac Titsingh (1745-1812). Vergeten wereldburger en Japanoloog; J.A. de Moor, Zeeland en de VOC: de vrijbuiter getemd.

0607 – Memorie inzake het nbehoud van de Nederlandse historische monumenten buiten Europa. Rissink, W.G.F.C. 1e dr. Stichting CNO, 1966. 8 pp A4

Notes: bevat vijf desiderate voor BZ: vraag aan de diplomatieke vertegenwoordigers in India, Ceylon en Maleisie na te gaan welke monumenten nog aanwezig zijn in die landen.

0640 – The merchant-warrior pacified. The VOC (The Dutch East Indian Co.) and its changing politcal economy in India. Winius, G.DF. and Vink, M.P.M. 1st paperback in India. Oxford Unicersity Press, Delhi, 1994. With mapa and 10 illustrations< on plates. VIII, (2), 201 pp.

KEYWORDS: VOC; geschiedenis; India; handel; politiek; Indian rulers; British Raj; conflict; Portugal, France

Haafner

 

0450 – Roof en verwoesting van onze kolonien, waar liefde en welvaart woonden. Haafner, Jacob. herdruk met gewijzigde titel. Uitgever E.A.P.Dzur, Voorburg, 1940. 250 pp + 13 platen

KEYWORDS: British Raj; VOC; Nederland in India; Madras; Sadraspatnam; Negapatnam; India; Haafner; reisverhalen.

NOTES: Aan het eind van het VOC bewind in India gaan de Nederlanders onder het juk van de Engelsen door. In 1806 komt bijLoosjes te Haarlem uit “Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon” door Jacob Haafner. Hij beschrijft de gruweldaden waarvan hij getuige is geweest. De roof en verwoesting van de Nederlandse bezittong Sadras door de Engelsen : de mannen worden naar Batavia gebracht, vrouwen en kinderen bliiven in Madras in gevangenschap achter, 26.000 van hen zijn in de Engelse “concentratiekampen” (aldus de Nazi uitgever op de achterflap) van deze heruitgave van Lotgevallen… Aangzien Haafner in dit boek uitgebreid ingaat op de veroveringen en uitwassen van het Engesle kolonialisme kon het goed gebruikt worden in de anti-Engelse propagande van de Duisters. Bevat een levendige beschrijving van het Hollandse, Britse en Deense kolonialisme.

0581 – De werken van Jacob Haafner. deel 1. De Moor, J.A. en Van der Velde, P.G.E.I.J. 1st. Walburg Pers, Zutphen, 1992. 367 pp. 11 afbeeldingen.
KEYWORDS: VOC; Nederland in India; Coromandel; Negapatnam; Sadras; cultuur; reisverhalen.

NOTES: Vanaf 1773 tot 1786 was Haafner in India, eerst als klerk in Negapatnam, later als boekhouder op de factory Sadras. Van 1783 tot 1786 was hij Calcutta boekhouder bij de voormalige Engelse gouverneur van Bengalen Joseph Fowke. Haafner was buitengewoon verontwaardigd over het gedrag van de Europeanen in Azie, dat volgens hem gekenmerkt werd door hebzucht, wreedheid en onverschilligheid. Keer op keer constateerde hij dat de inheemse bevolking het slachtoffer werd van de Europese overheersing. Dit deel 1 Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging XCI, bevat een bibliografische schets, en de reisverhalen Lotgevallen en vroegere Zeereizen van Jacob Haafner uit 1820, en Lotgevallen op een reize van Madras via Tranquebaar naar het eiland Ceylon uit 1806 (zie mfn….).

0644 – De werken van Jacob Haafner, deel 2. De Moor, J.A. en Van der Velde, P.G.E.I.J. 1st. Walburg Pers, Zutphen, 1995. 376 pp. 10 afbeeldingen, glossarium. lit.opg. Werken Linschoten-Vereeniging XCIV.

KEYWORDS: VOC; Haafner; reisverhalen; geschiedenis; India; Ceylon; Bengalen bevat 28 pagina’s inleiding: ’Eenen zekeren Oosterschen gloed’, Twee eeuwen Haafner en de kritiek, Reize ter voet door het eiland ceylon, Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa 1-18

0647 – De werken van Jacob Haafner, deel 3. De Moor, J.A. en Van der Velde, P.G.E.I.J. 1st. Walburg Pers, Zutphen, 1997. 479 pp. 14 afbeeldingen, glossarium. lit.opg. Werken Linschoten-Vereeniging XCVI.

KEYWORDS: VOC; Haafner; reisverhalen; geschiedenis; India; Bengalen bevat: De wereld volgens Jacob Haafner, Reize in eenen Palanquin (zie 544) en Reize naar Bengalen… hoofdtsukken 19 – 23

0544 – Reize in eenen palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aantekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. Haafner, J. 1st. Johannen Allart, Amsterdam, 1823. 516 pp.+ 4 drawings.
KEYWORDS: geschiedenis; VOC; Nederland in India; British Raj; Madras; Sadras; Pulicat; Pondicherry; Orissa; Coromandel; India

NOTES: In veertien hoofdstukken beschrijft J. Haafner zijn tocht over land langs de kusten waar het restant van de VOC-vestigingen lagen, tussen de Engelse en Franse vestigingen. Hij beschrijft zijn levenswijze, vrouwen, slangen soorten, luizen, vliegen, Engelse wandaden, Tippu Sahib en tenslotte het vertrek uit Pondicherry. In 1824 zou de VOC zijn restant aan India bezittingen ruilen met de Engelsen voor Britse bezittingen in Indie.

0645 – Jacob Haafner: Verhandeling over het werk der zendeling en zendelingsgenootschappen. De Moor, J.A. en Van der Velde, P.G.E.I.J. 1st, Verloren, Hilversum, 1993, 158pp.
KEYWORDS: Haafner; VOC; zending; essay; India
Vurig en polemisch essay van Jacob Haafner over de werkzijze van de Christelijke zending en missie in de buiten-Europese wereld. Het bevat een scherpe afwijzing can zneding en missie en van het Europese kolonialisme in het algemeen.

0646- Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden, reizen in Azie 1770 – 1830. Salverda, Mark , Heemskerk, Greetje. De Moor, Jaap, Van der Velde, Paul. 1st. Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam, 1992. 167 pp, around 140 plates, register, Schrijversprentenboek 32

Sichterman

0634 – Jan Albert Sichterman, VOC-dienaar en ‘koning”. Kuhne -van Diggelen, Wiet. 1e dr. Regio-Projekt, Groningen, 1995. 128 pp. ill. naamregister

KEYWORDS: VOC; geschiedenis; Sichterman; prive-handel; Bengalen; Chinsura; kunsthandel
Notes: Unieke biografie geschreven door een dochyter van een Sichterman die na 60 jaar een kist opende van haar grootvade vol familiepapieren gedateerd vanaf het begin van de 18e eeuw. Albert Jan Sichterman, geboren in 1692 in Groningen was op 23 – jarige leeftijd als onderkoopman in dienst van de VOC naar India gevaren. In ruim 28 avaontuurlijke jaren klom hij op tot directeur van de VOC vestiging in Bengalen en Raad van Indie. Sichterman heeft veel prive-handel bedreven, smokkel, zegt Parmentier (1992). Hij liet het familiewapen in Chinees porcelein maken (tien serviezen van 180 stuks bleven heel). Hij liet het plan van Fort Gustavus op een Orientaals bijzettafeltje inleggen. S. heeft de kerkspits van de Nederlandse kerk in Chinsura geschonken (bouwsteen op dia, door Chris in 1990 gered). Na terugkeer heeft hij nog 20 jaar als een vorst in Groningen gewoond.

0636 – Jan Albert Sichterman, A Groninger Nabob and art collector. Jorg, Christiaan J.A., A. Hes Uitgevers, Utrecht, 1986. in: All of one Company, The VOC in bibliographiocal perspective pp. 178 – 199. KEYWORDS: VOC; geschiedenis; Sichterman; prive-handel; Bengalen; Chinsura; kunsthandel

Notes: Essay over “Bengal Sichterman”, die in 1716 voor de Amsterdamse VOC kamer naar India vluchtte om dat hij in een duel iemand had gedood. In 1717 werd hij onderkoopman in Hooghly. Van 1719 – 1722 was hij fiscaal in Cassimbazar, waar hij op 20 maart 1720 trouwde met Sibilla Volckers Sadelijn, dochter van onder-directeur van Bengalen, Jacob Sadelijn en Anna Francoise Pelgrom. Door dit huwelijk werd S. onderdeel van de Bengaalse VOC oligarchie. Na een conflict in 1723 met de toenmalige VOC directeur keerde hij twee jaar terug naar Batavia. In 1725 werd hij bevorderd tot koopman en fiscaal te Hooghly. In 1731 werd hij opperhoofd en in 1734 werd hij tot VOC-directeur benoemd, een post die hij tien jaar lang behield.

0641 – Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld. Goor. J. van 1st. Hes Uitgevers, Utrecht, 1982. Woth 9 illustrations and 3 maps, 212 pp. KEYWORDS: VOC; handel; bestuur; godsdienst; India; hindoeisme; boedisme; predikanten

Notes: hoofdstuk 3: Predikanten in de Hindu-Buddhistische wereld pp 109 – 134

Indian views

0296 – Asia and Western Dominance, a survey of the Vasco Da Gama Epoch of Asian History 1498 – 1945. Panikkar, K.M. 2nd. George Allen & Unwin ltd, London, 1954. 530 pp + 9 illustrations and 1 map.

KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; British Raj; Nederland in India; VOC; India; Siam; China; South East Asia.

NOTES: Indiaas historicus analyseert de Europese overheersing van Azie vanf de komst van Vasco da Gama in Calicut in 1498 tot aan de terugtrekking van de Britten in 1947. De blokkade van Azie door de Europese grootmachten, het opleggen van een commerciele economie aan de volken van Azie en geleidelijke revolutie die dat betekende, de politieke dominantie van Europese volken over bijna geheel Azie en de pogingen van de missie (vooral Portugese) tot kerstening, de opkomst van de Sovjet Unie en de lessen uit de beperking van zeemacht komen allen uitgebreid en in relatie tot elkaar aan de orde. Bevat interessante observaties over de Hollandse invloed in vergelijking tot de Portugese, Franse, Deense en Britse.

 

0495 – The rise and fall of the East India Company. Mukherjee, Ramkrishna. 1st. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1955. 269 pp., 3 maps, index, or.cloth. KEYWORDS: geschiedenis; kolonialisme; British Raj; Nederland in India; Portugal; Frankrijk; VOC; India; studieboek.

NOTES: The (marxist) Indian author gives a detailed description of the expansion of the British East India Company in India, the relations with Indian rulers and the rivalry with the Portugese, Holland and France. He shows why British merchant capital; was able to emerge victorious from its struggle with its rivals in this colonial area. He also shows the socio-economic conditions which prevailed in India in the 17th and 18th centuries, which enabled a smaller number of British merchants to conquer the great Indian empire during the period of decline of the Indian feudal system and the incipient development of the Indian merchant bourgoisie into industrial bourgoisie.

0510 – The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720. Prakash, Om. 1st Indian impression. Oxford University Press, Delhi, 1988. xii + 291 pp. 31 tables, 3 Fig. KEYWORDS: economie; geschiedenis; kolonialisme; VOC; Nederland in India; Hoogly; Bengalen; India.

NOTES: Prakash reveals the central role played by Bengal in the Dutch East India Company’s activity in India in the 17th and early 18th century and the resulting integration of India into the world economy. By the early 1700s Bengal provided almost 40 per cent of the value of Asian goods sent to Holland, and over half of all textiles exported from Asia by the Company. Long before this the Company had carried goods from Bengal all over Asia. Drawing on documents in the Central State Archives in The Hague the author discusse the place of the Company in Bengal from the beginnings of the trading operations there in the 1630s until about 1720.

0516 – The Dutch Factories in India 1617-1623. A collection of Dutch East India Company documents pertaining to India. Prakash, Om. 1st. Munshiram Manoharial Publishers Pvt.Ltd, New Delhi, 1984. xxiv + 332, 1 fasc., 1 map, bibliography + 5 indexes.
KEYWORDS:

geschiedenis; kolonialisme; VOC; Nederland in India; British Raj; Deense VOC; Portugal; Masulipatam; Pulicat; Agra; India; studieboek.

NOTES: The records of the VOC are recognized to be a major source material on Indian history for the 17th and 18th centuries. The company established in 1602 carried an extensive trading operations in India for nearly 200 years. The letters, reports and other documents available in the VOC archives contain an enormous amount of detail on a varietyof subjects. While commercial and economic mattersof the VOC, its rivals and the Indian merchants figure prominently these records also discuss extensively political, social, regional and and other matters. The author, professor of the Delhi School of Econimics, has translated and annotated 252 documents, which are preserved in the Rijksarchief inthe Hague.

0532 – Malabar in Asian Trade 1740-1800. Das Gupta, Ashin. 1st.Cambridge University Press, London, 1967. XII + 204 pp. With map. Bibliogr., index.
KEYWORDS: geschiedenis; specerijen; peper; British Raj; Nederland in India; VOC; Malabar; Cochin; Cannanore; Quilon; India.

NOTES: The traditional pattern of trade in Malabar altered radically during the course of the eighteenth century. Since 1500, this pepper-growing region of south-west India had been exploited by successive European companies attempting to obtain a monopoly in the trade. The author traces three main trends during this period: the growth of the southern state of Travancore into a strong economic power; the decline of the Dutch who had to give up all hopes of commercial supremacy; and the collapse of the independent merchant class of the coast. The era closes with the Dutch withdrawal from Cochin in 1795, and the end of their association with Malabar.

0555 – Jan Company in Coromandel 1605-1690 – A Study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies. Raychaudhuri, Tapan. 1st. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1962. xi + 230 pp., and two maps.
KEYWORDS: geschiedenis; economie; handel; VOC; Nederland in India; katoen; indigo; British Raj; Portugese; Coromandel.

NOTES: In the internal economy of the coast, the activities of the Dutch provided a great impetus to production of cloth. The Dutch, at least as much as the English, were responsible for introducing some significant innovations in the organisation of production and commerce: setting up of establishments of cloth processing for the market, where as many as 50 to 100 artisans worked as wage labourers; the Dutch activities provided a channel for the penetration of capital into production and the emergence of new and efficient forms of production organisation. The ‘companies’ of middleman set up by the Dutch were another innovation. All growth oriented, but monopolistic. Deel 38 van Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-Land- en Volkenkunde.

0577 – A Dutch chronicle of Mughal India. Narain, B. and Sharma, R. First. Susil Gupta (India)) Ltd., Calcutta, 1957. vi + 104 pp.

KEYWORDS: VOC; Mogol; Nederland in India; De Laet.

NOTES: Engelse vertaling uit het Nederlands van twee manuscripten in het RijksAcrhief die samen de Hindoestaanse Kroniek vormen. Het eerste, geschreven op Aziatisch papier over Humayun’s bewind en het begin van Shah Jahan’s is volgends de samenstellers van Van den Broecke. Het tweede manuscript is ingebonden bij Pelsaert’s Rapport over de toestand van de handel. Volgens de vertaler en de editor blijkt uit vergelijking van deze twee manuscripten met De Laet’s Fragmenten van de Geschiedenis van India gebaseerd op Hollandse bronnen en in het Latijn geschreven (zie mfn…) dat zij de bron vormden voor de Laet’s werk. In 1927 maakte Narain een Engelse vertaling van De Laet’s De Imperio Magnis Mogolis…. De editor geeft annotaties bij de vertaling, identificeert genoemde plaatsen en personen en heeft aan het eind noten toegevoegd.

0578 – The Dutch in Bengal and Bihar, 1740 – 1825. Datta, K.K. Second revised & enlarged. Motilal Banarsidass, Delhi, 1968. viii + 200 pp. KEYWORDS: VOC; Nederland in India; Bengalen; Bihar; Chinsurah; British Raj; oorlog; overdracht.

NOTES: Beschrijft het teruglopen van de Hollandse invloed in Bengalen in het midden van de 18e eeuw. Nadat de Britten in 1757 Chadranagore overnamen van de Fransen kwam de Hollandse aanwezigheid steeds meer in het gedrang. De delikate positie van de Hollandse handelaren tijdens Sirajuddaula’s strijd tegen de Engelsen krijgt een hoofdstuk. Zo ook het uiteenspatten van de Hollandse droom van een rijk in India na Plassey’s overwinning in het moeras van Bedara. In hoofdstuk 4,5, en 6 worden de repercussies beschreven van Engeland’s oorlog met Frankrijk op de Hollanders in Bengalen. Hoofdstuk 6 beschrijft de Hollandse bezittingen in 1784 – 1816, hoofdstuk 6 vijf pagina’s over de overdracht van de Hollandse bezittingen in 1825 aan de Britten.

0579 – The Dutch power in Kerala (1729-1758). Koshy, M.O. 1st. Mittal Publications, New Delhi, 1989. xiv + 334 pp.
KEYWORDS: VOC; Nederland in India; Kerala; Cochin; Cannanore; De Lannoy; Malabar; Cranganore; forten; Pallipuram; taal.

NOTES: Behandelt de cruciale periode van het Hollandse bestuur in Kerala. Teruglopende handel, de Zamorin challenge van het Hollandse gezag, interne corruptie. het wegvall van steun uit Batavia droegen bij tot het verval. Hoofdstuk 2 (p 24-29) bevat een beschrijving van de Hollandse bezittingen in Kerala 1663 – 1728 (forten in Cochin en Cranganore (fort William in het eiland plaatsje Chettuwaye?). In Hoofstuk 11 komt de impact van de Hollanders op Kerala aan de orde, niet allen negatief, aldus de auteur. De belangrijkse bijdrage aan de geschiedenis van India is het goed systeem van burgerlijk en militair bestuur. De Hollanders introduceerden en populariseerden het telen van indigo en zout, runden een lepra huis in Pallipuram op Vypeen island en een weeshuis in Cochin, en hielpen de St. Thomas Christians en droegen bij aan Mallayalam taal en literatuur(Kakkus). De auteur baseerde zich zowel op Nederlandse,Engelse en Malayallam bronnen.

0593 – We and our ventures. Nandy, Ganesh. in: Journal of the India-Netherlands Friendship Society, First issue. India-Netherlands Friendship Society, Chinsurah. 4 page article.
KEYWORDS: Chinsurah; Nederland in India; VOC.

0594 – A peep into old colonial Chinsurah: Architecture & paintings. Ray, Nisith R. in: Journal of the India-Netherlands Friendship Society, first issue. India-Netherlands Friendship Society, Chinsurah, 1993. 3 page article.
KEYWORDS: Chinsurah; Nederland inIndia; VOC.

0596 – About Susanna Anna Maria Yeates. Chatterjee, Kamal. in: Journal of the Indian-Netherlands Friendship Society.Indian-Netherlands Friendship Society, Chinsurah, 1993. 2 page article.
KEYWORDS: Chinsurah; VOC; Nederland in india.

0599 – The battle of Biderah which wiped out Dutch ambitions for political supremacy in Bengal. Mahapatra, B. in: Journal of India-Netherlands Friendship Society. India-Netherlands Friendship Society, Chinsurah, 1993. 5 pages article.
KEYWORDS: Chinsurah;

Nederland in India; VOC; British Raj.

0600 – A brief account of the Dutch trading activities at Chinsurah in the 17th and 18th century. Das Gupta, Bhaskar. in: Journal of India-Netherlands Friendship Society. India-Netherlands Friendship Society, Chinsurah, 1993. 3 page article.
KEYWORDS: Chinsurah; VOC; Nederland in India.

0639 – Travancore – Dutch relations 1729 – 1741. Iyer, S. Krishna. 1st.CBH publications, Trivandrum, 1995. Cloth, with 5 maps. (8), 101 pp.

KEYWORDS: VOC; Travancore; Kerala; peperhandel; Malabar; conflict; Martanda Varma


Created on … augustus 16, 2005